MushBIN

Changing the way we think about garbage.

Het belang van verandering

In de afgelopen vijftig jaar is de plastic productie wereldwijd vertwintigvoudigd. Er wordt momenteel jaarlijks 311 miljoen ton plastic geproduceerd. Verwacht wordt dat de plastic productie de komende twintig jaar nog eens zal verdubbelen. Slechts 5 procent van het plastic wordt gerecycled, de rest belandt op de stortplaatsen, verbrandingsovens of in zee. Als dit zo doorgaat bestaat de zee in 2050 uit net zoveel plastic als vis!
Verandering is dus geen optie, maar noodzaak!

Circulaire economie

MushBIN gaat de uitdaging aan om op ieder kantoor de afvalstromen op de juiste manier in te zamelen en te verwerken tot nieuwe grondstoffen. In het bedrijfsleven wordt veel aan duurzaamheid gedaan op het gebied van energiewinning. Een belangrijke pijler welke onbelicht is gelaten is het afvalmanagement. MushBIN brengt hier de verandering in. Het is onze passie om het bedrijfsleven geheel afval-circulair in te richten. Met deze passie willen wij de verspilling in materiaalstromen tegengaan.

De oplossing

MushBIN levert innovatieve afvalbakken met een eigen ontwerp om het scheiden van afval in organisaties makkelijk, leuk en efficiënt te laten plaatsvinden. Deze afvalbakken zijn gemaakt van 100% gerecycled kunststof wat afkomstig is van Plastic Heroes. Afvalbakken gemaakt van het afval van de gebruiker zelf! De afvalbakken worden geplaatst in sets van minimaal drie om afval te kunnen scheiden, dit gecombineerd met onze diensten en producten, zoals een Internet of Things - en Interactie module willen wij daadwerkelijk een verschil maken! Van ongescheiden afvalstromen naar gescheiden materiaalstromen.

Help ons mee!

Wij kunnen het niet alleen. De HvA en UvA steunen ons en hebben als eerste contracten afgesloten voor afname van de MushBIN afvalbakken. Daarnaast hebben wij Uw hulp ook hard nodig om onze passie te kunnen verwezenlijken.

Client Client Client

De mushbin

Samen werken naar een circulaire economie.
Recyclen doen we samen

MushBIN is een bedrijf dat zich volledig richt op het herbruikbaar maken van afval. Dit doen wij door een afval-circulaire economie op te zetten in het bedrijfsleven. Door middel van het ontzorgen van uw bedrijf en het plaatsen van gepersonaliseerde afvalbakken.

  • 390mm x 390mm x 900mm

  • 90 liter

  • Modulair, personalizeerbaar en uit te breiden met IoT en IT module

  • Door onze afvalscheidingsbakken te combineren met onze diensten zoals het data-, communicatie- en inrichtingspakket kunnen wij daadwerkelijk een verschil maken.

DJ100

Met trots één van dé 100 jonge duurzame jonge koplopers van 2017!